سلام نوین اصالت همۀ کالاهایش را تضمین می‌کند و از آنجا که برای تامین کالاهای ارائه شده در فروشگاه اینترنتی، فقط از طریق شرکت‌های اصلی اقدام می‌کند، مشتریان می‌توانند مطمئن باشند که کالاها معتبر هستند و هیچگونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته و از مجاری قانونی وارد کشور شده است.